Privacy

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Johan Op de Beeck. Johan Op de Beeck is een auteur die met deze website wil informeren over zijn boeken en lezingen.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Het is evenwel mogelijk dat deze privacyverklaring soms gewijzigd dient te worden ten gevolge van bijvoorbeeld wetswijzigingen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Johan Op de Beeck verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Johan Op de Beeck, neem dan gerust contact op!

jodb@skynet.be

Johan Op de Beeck

  1. Doel gegevens

Er wordt voor een zeer beperkt aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Johan Op de Beeck. Deze worden hieronder toegelicht.

1.1 Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Johan Op de Beeck via het contactformulier op de website. Alleen als je dat zelf wil zullen je naam, voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde contacformulier “MAIL” op de website van Johan Op de Beeck. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je een antwoord op je vraag te versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Johan Op de Beeck het betreffende antwoord niet aanbieden. Deze zal jouw gegevens nooit aan derden bezorgen. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming ter uitvoering van eventuele onderlinge overeenkomsten die worden aangegaan.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Johan Op de Beeck met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Johan Op de Beeck behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Johan Op de Beeck dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Johan Op de Beeck te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

1.2 Analytics en cookies

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Deze laatste maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe terugkerende gebruikers de site gebruiken en de site beter op hun behoefte af te stemen. Google slaat deze gegevens op. Deze bestandjes worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Je kunt altijd het gebruik van cookies weigeren of  over hun plaatsing geïnformeerd worden door in je browser de daartoe geëigende instellingen aan te passen. Wij wijzen er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten.

  1. Ontvangers

De gegevens die Johan Op de Beeck ontvangt en verwerkt worden technisch beheerd door Teclogics bvba. Concreet wil dit zeggen dat de e-mail van Johan Op de Beeck wordt gehost bij Combell. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van de webhost.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Tecno webhostingl. Gegevens die jij achterlaat op de website van Johan Op de Beeck zijn op de servers van Combell opgeslagen.

  1. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Johan Op de Beeck, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

3.1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Johan Op de Beeck via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3.2 Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  1. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Johan Op de Beeck of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoordsysteem.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Johan Op de Beeck privé is.

  1. Jouw rechten

5.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Johan Op de Beeck vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen met Johan Op de Beeck. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

5.2 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Johan Op de Beeck.

5.3 Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Johan Op de Beeck vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5.4 Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) als je vindt dat Johan Op de Beeck niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

5.5 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Johan Op de Beeck jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via jodb@skynet.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

  1. Links

Teneinde het bezoek van de website van Johan Op de Beeck voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Johan Op de Beeck aangezien deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Johan Op de Beeck.

Johan Op de Beeck behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

  1. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de  naam en de foto’s van Johan Op de Beeck behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Johan Op de Beeck.

Johan Op de Beeck draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Johan Op de Beeck draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Johan Op de Beeck, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Johan Op de Beeck in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

jodb@skynet.be