Lezingen

 SPREKER voor verenigingen , organisaties, bedrijven en culturele verenigingen over

NIEUW : DE FRANSE REVOLUTIE

Andere lezingen :

NAPOLEON,  De ZONNEKONING LODEWIJK XIV,

DE BELGISCHE REVOLUTIE.

Inspirerende spreker

Goede sprekers voor verenigingen zorgen voor  een boeiende lezing, een volle zaal en een publiek dat enthousiast huiswaarts keert en de meerwaarde van je organisatie inziet. Richt daarom een prikkelende lezing in over een boeiende historische periode of een grote figuur die onze samenleving mee bepaald heeft. Bijvoorbeeld: Napoleon, Lodewijk XIV, de slag van Waterloo of de Belgische revolutie en de vrijheid van meningsuiting. En vraag een enthousiaste spreker, een topspreker.

Voor wie sprekers voor verenigingen en lezingen zoekt.

Klaarwakkere one-liners, scherpe analyses, drama en humor kruiden de lezingen van Johan Op de Beeck

Spreker lezing

 ‘Als ik voor een zaal sta wil ik inspireren. De mensen anderhalf uur op het puntje van de stoel krijgen. Samen genieten is dat’. – Johan Op de Beeck

[button-red url=”https://johanopdebeeck.be/contact-2/” target=”_blank” position=””]VRAAG OFFERTE [/button-red]

ONDERWERPEN :

Lodewijk XIV, de Zonnekoning

Lodewijk XIV (1638 – 1715) is de koning der koningen. Hij werd op vijfjarige leeftijd koning en zou dat 72 jaar lang blijven. Hij was de uitvinder van het absolutisme: de totale macht bij de gratie van God. Zijn symbool was dan ook de zon, die alles verlicht en waarvan iedereen afhankelijk is.

Het onderontwikkelde en feodale Frankrijk vormde hij tot een gecentraliseerde staat die de machtigste natie van Europa werd. Zijn leven was een wervelwind van intriges, minnaressen, mysteries en fenomenale kunst- en bouwprojecten. Eeuwige roem verwierf de Zonnekoning dankzij Versailles, een van ’s werelds mooiste kastelen. Maar Lodewijk XIV voerde ook tientallen jaren oorlog, zeer vaak bij ons in de Lage Landen. Johan Op de Beeck legt uit waarom Versailles gebouwd werd. Hij verklaart de vele oorlogen die de strijdende partijen hier bij ons uitvochten.

Toen hij enkele dagen voor zijn 77ste verjaardag overleed, overleefde hij bijna al zijn familieleden en liet een legende na die tot op heden intrigeert en inspireert. Johan Op de Beeck legt uit wat zijn historische betekenis was, en waarom hij  zonder het te willen eigenlijk de Verlichting in gang zette.

Deze lezing duurt 1.30 uur en wordt geïllustreerd met tijdsdocumenten.

[button-green url=”https://johanopdebeeck.be/contact-2/” target=”_self” position=”left”]CONTACT[/button-green]

Napoleon, een balans

Als kind van de Verlichting stond Napoleon aan de wieg van de moderne Europese samenleving. Zeer actuele principes zoals de scheiding van kerk en staat en de godsdienstvrijheid zijn door hem ingevoerd. Onder zijn bewind kwam ook de eerste Code Civil tot stand, het burgerlijk wetboek dat voor het eerst de gelijkheid, de Egalité, van alle mensen voor de wet vastlegde. De Code Napoléon is nog steeds de basis van onze hedendaagse rechtsstaat, een monument dat vandaag nog altijd ons leven bepaalt. Zijn principes werden later overgenomen door koning Willem I en verder uitgewerkt in de eerste Belgische grondwet van 1830. Maar met het andere grote principe van de Franse Revolutie, de Vrijheid, ging hij minder drastisch om want van persvrijheid was bijvoorbeeld geen sprake meer.

Johan Op de Beeck neemt u mee naar een zeer bewogen periode in de Europese geschiedenis en schetst een genuanceerd portret van de belangrijkste Europese leider van de moderne tijd, de manager van de Verlichting maar ook de mede-verantwoordelijke voor veel oorlogsleed.

Deze lezing duurt 1.30 uur en wordt geïllustreerd met tijdsdocumenten.[button-blue url=”https://johanopdebeeck.be/contact-2/” target=”_self” position=”left”]CONTACT[/button-blue]

Het verlies van België: de Belgische Revolutie van 1830 en de scheiding van België en Nederland in hedendaagse perspectief

Na de val van Napoleon ontstaat in 1815 het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Willem I bestuurt als een ouderwetse alleenheerser. Zijn taal- en godsdienstpolitiek ontstemt de katholieke bevolking van het Zuiden. Maar ook de jonge liberale generatie van advocaten en journalisten verzet zich. Ze eist meer democratie en vrijheid. Hun kopman is Louis De Potter, een republikein. Aanvankelijk laat niets vermoeden dat het koninkrijk in gevaar is. Tot augustus 1830.

Een onverklaarbare opstand met brandstichting en oproer in Brussel brengt een onstuitbare spiraal van geweld op gang. Een maand later valt het Nederlandse leger aan en … wordt verslagen. De Potter grijpt de macht. Zal België een republiek worden naar Frans voorbeeld? De grote mogendheden kunnen dit niet laten gebeuren. Amper een maand na het uitroepen van de onafhankelijkheid is de Belgische Revolutie in groot gevaar. Antwerpen wordt gebombardeerd. De ene coup volgt op de andere. De revolutionairen bestrijden niet alleen Willem I maar ook elkaar. Gedreven door heel verschillende politieke visies op de toekomstige natie, leveren ze een gevecht op leven en dood. Hoe uiteindelijk een nieuw land, maar geen republiek ontstaat, wordt verteld in de dramatische climax van deze lezing.

Deze lezing duurt 1.30 uur en wordt geïllustreerd met talrijke prenten, tijdsdocumenten en kaarten.[button-blue url=”https://johanopdebeeck.be/contact-2/” target=”_self” position=”left”]CONTACT[/button-blue]

De Slag van Waterloo, een lezing ter plekke met bezoek aan het museum

Het slagveld in Waals-Brabant, de plaats van het historische strijdtoneel. Hier becommentarieert Johan Op de Beeck de laatste honderd dagen van Napoleon en de finale uitkomst te Waterloo – de moeder aller veldslagen. Hij legt uit waar de strijd om draaide en wat de hoge politieke inzet was: de toekomst van Europa. Verdeeld, of eengemaakt? Modern of conservatief ? Hoe de slag precies verliep, wat de leugens en de mythes van Waterloo zijn en waarom Napoleon uiteindelijk een veldslag verloor die hij had moeten winnen: u komt het allemaal aan de weet. Met kaarten, getuigenissen en een rondleiding op het slagveld zelf. Boek mee het museum op het slagveld. Bekijk het panorama en laat u rondleiden in het laatste hoofdkwartier van de keizer.

Deze lezing duurt  2 tot 5 uur volgens afspraak.[button-red url=”https://johanopdebeeck.be/contact-2/” target=”_self” position=”left”]CONTACT[/button-red]

ZIE OOK:WATERLOO1815-site