Revolutie in België: fantastische leeservaring in Het Verlies van België.*

Opstand

afbeelding omslag boek Belgische revolutie van 1830De Belgische afscheiding ontstond uit onvrede. Een deel van de katholieke hogere clerus wantrouwt de protestantse  koning en vindt dat hij teveel de Verlichting achterna loopt. De clerus kant zich vooral tegen zijn inspanningen inzake openbaar onderwijs en godsdienstvrijheid. Het bewind vindt evenmin genade in de ogen van de nieuwe politieke stroming: de liberalen. Zij willen meer politieke vrijheden, waaronder persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Op 25 augustus loopt de situatie uit de hand na de opera ‘La muette de Portici’. De Belgische revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België worden. Maar de republikeinen verhinderen dat. In vele Belgische steden komt het tot zware gevechten. In Londen lijken de grootmachten onder aanvoeren van Engeland het nieuwe België te aanvaarden. Maar achter de schermen worden complotten voorbereid tegen het Voorlopig Bewind in Brussel.

 Republiek of monarchie?

De revolutionairen voeren ook onderling een ongenadige strijd. De Potter wordt buiten spel gezet. Daarbij  zullen de republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk België ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor ‘zijn’ België nog niet op. Het komt tot twee pogingen tot staatsgreep tegen de Belgische regering. Uteindelijk breekt in de  zomer van 1831 een oorlog uit. De inval van het Nederlandse leger wordt gestuit nabij Leuven. Hiervoor was een Franse militaire interventie noodzakelijk. Het Verlies van België is een masterclass in politiek.

Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend de afscheiding van Nederland en het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

Hoe Nederland België verloor, hoe België de republiek verloor

Waardering:

* Het Verlies van België is een fantastische leeservaring doordat het boek toont dat iedere geschiedenis een amalgaam van vele verhalen is en dat er achter idealen nogal vaak persoonlijk gewin en gekonkel verborgen gaat. Het ontstaan van België is geen heroïsch verhaal. Wij hadden geen Danton of Garibaldi die het volk achter zich kon scharen. Nee, ons land is er een beetje stoemelings gekomen, op zijn Belgisch dus, waarbij de gemeenschappelijke Noord-Nederlandse vijand even een verenigende kracht vormde. Eens die uit de weg kon het gehakketak pas echt goed beginnen.- DE MORGEN

**Een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek. – STANDAARD BOEKHANDEL